Firma DOXAR a fost auditată de prestigiosul organism de certificare SRAC, dovedindu-se astfel că a implementat și menține un sistem de management integrat al calității, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018.

În prezent, deținem următoarele certificări:

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe

9001

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

14001

SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securități ocupaționale. Cerințe

45001

Marcaj CE conform SR EN 14250:2010Structuri de lemn. Cerințe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

14250 – RO

14250 – FR

14250 – EN

Marcaj CE conform SR EN 14081-1+A1:2011 „Structuri de lemn. Lemn pentru construcții cu secțiune dreptunghiulară, sortat după rezistență – Partea 1: Cerințe generale

14081 – RO

14081 – FR

14081 – EN

SR EN 14080:2013 „Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat și lemn masiv încleiat. Cerințe

14080 – RO

14080 – EN

Marcaj CE conform EN 14351-1+A1:2010Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum

SR EN 335:2013Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn. Clase de utilizare: definiții, aplicație pentru lemnul masiv și produsele pe bază de lemn